Zvyšování zatížitelnosti dodatečným předpětím

Princip této metody je všeobecně znám a je založen na principu fungování konstrukcí z přepjatého betonu. Dodatečnými vyvrtanými kabelovými kanálky protahujeme lana a tyto poté napínáme a zakotvíme. Vneseme do konstrukce požadované síly, které výrazným způsobem působí proti silám vyvozených stálým a nahodilým zatížením, případně zajišťují stabilitu konstrukcí.

Touto metodou jsme schopni zvýšit zatížitelnost o 200 – 300 %
oproti jiným metodám, kde se pohybujeme v rozmezí 20 – 30%.

Tato technologie má své opodstatnění u objektů:

 • které nevyhovují dalšímu provozu z hlediska požadované zatížitelnosti
 • které ztratily svou únosnost, bezpečnost, tvarovou stálost, a to přetížením, povětrnostními a provozními vlivy, nebo ztrátou stability
 • betonových, železobetonových, kamenných a cihelných.

Zvolení opravy konstrukce touto metodou přináší spoustu výhod:

 • na rozdíl od lepené výztuže na povrchu konstrukce, která se aktivuje až po zatížení a tudíž se nespolupodílí na přenosu sil od stálého zatížení, vnesením předpětí do konstrukce se toto okamžitě spolupodílí na přenosu sil vzniklých od stálého zatížení a výrazně již zlepšuje stav, kdy konstrukce ještě není namáhána od nahodilého zatížení.
 • Trhliny vzniklé statickým nebo dynamickým zatížením v tahových částech železobetonových konstrukcí výrazně urychlují proces koroze železobetonu. Vnesení tlakových sil předpětím dochází k uzavření těchto trhlin nebo nedochází již k jejím otevírání a tím pádem odolnost betonové konstrukce proti korozi je výrazně prodloužena.
 • Většinu prací spojených s touto technologii lze provést bez přerušení provozu na objektu nebo jen s částečným omezením.
 • Předpínáním stávajících mostů využíváme celou šířku intervalu stupně předpětí, při zesilování trámových mostů dosahujeme zpravidla stupně předpětí l = 0,3 až 0,5.
 • Ekonomické výhody. U objektů, které se zdají po statické stránce neopravitelné, nebo nelze jinými metodami dosáhnout požadované zatížitelnosti a tudíž se přistupuje k demolici a výstavby nového objektu, lze k opravě objektu použít tuto velmi efektivní metodu zvyšování zatížitelnosti.

Stručný popis provádění:

Vlastnímu provedení prací předchází odborná diagnostika objektu, poté přepočet zatížitelnosti a následný návrh dodatečného předpětí za účelem zvýšení zatížitelnosti. Práce na provedení dodatečného předpětí zahrnují zejména tyto činnosti:

 1. Navrtání kabelových kanálků dle návrhu v přesných trajektoriích.
 2. Provedení a osazení dodatečných deviátorů.
 3. Vytvoření dodatečných kotevních oblastí.
 4. Protažení lan a předepnutí.
 5. Zainjektování kabelových kanálků a zapravení kotevních oblastí a deviátorů.

Více je informací o této technologii a realizovaných akcích se dozvíte v odborných článcích.