Ocelové tenkostěnné přesýpané obloukové mosty

ekonomicky a technologicky výhodná konstrukce

Tenkostěnné plechové přesypané obloukové mosty se na uzemí ČR používají již několik desetiletí. Přesto využití tohoto systému nebylo a zatím není v takovém rozsahu jako v zahraničí. Přitom systém ocelových vlnitých trub nebo taky systém ocelových vlnitých deskových konstrukcí má mnohostranné využití ať už při stavbě nových objektů nebo při rekonstrukcích. V západních zemích se tato stavební metoda úspěšně používá již více než 90 let pro svoji spolehlivost, hospodárnost a rychlost výstavby. Mnoho realizovaných projektů podchodů, podjezdů, mostů, tunelů apod., s rozpětím až do 17 m svědčí o vysoké výkonnosti této stavební metody.

Více se můžete dozvědět v sekci Odborných článků:

:: Ocelové tenkostěnné přesypané obloukové mosty

Možnosti použití

Systém ocelových vlnitých trub nebo taky systém ocelových vlnitých deskových konstrukcí nachází uplatnění nejen v mostním stavitelství, ale i v dalších podobných konstrukcí inženýrských a průmyslových staveb. Stručně možnosti použití můžeme vyjmenovat:

 • Mostní konstrukce – novostavby
 • Mostní konstrukce – rekonstrukce
 • Tunely
 • Podchody
 • Sila
 • Podzemní stanice a prostory
 • Kolektory
 • Stokové sítě
 • U rekonstrukcí mostních objektů využíváme velké výhody sestavení konstrukce mimo stávající most, jeho zatažení do otvoru mostní konstrukce a díky tenké tloušťce minimálního omezení průtočného profilu. Tímto není nutné provádět demolici stávajícího objektu a provoz na převáděné komunikaci je omezen na minimum.
  Přiklad sanace klenbového mostu touto metodou je na obrázcích.

  Bezpečnost, kvalita, rychlost a ekonomičnost jsou velkou předností při realizaci tohoto systému. Pokud lze tento systém použít, je výstavba podstatně rychlejší a v mnoha případech i ekonomicky výhodnější ve srovnání s klasických způsobem výstavby.

  Majitel mostu dostane konstrukci, která prakticky nevyžaduje žádnou údržbu. Konstrukce nemá žádná zařízení jako dilatační zařízení, ložiska, odvodnění, izolace atd.
  Při použití antikorozní ochrany je životnost systému zcela srovnatelná s obvyklými stavbami z betonu a je uváděna 80 – 100 let.