Profil firmy

Vážení obchodní partneři,

společnost Mitrenga - stavby, spol. s r.o. vznikla 1.1.2005 transformací z firmy Ing. Rostislav Mitrenga, která byla založena na jaře v roce 2001. Od počátku založení se firma specializovala v oblasti sanace a rekonstrukce staveb na:

  • zajištění statiky objektu nebo jeho zesílení
  • odstranění vlhkosti a ochrana proti vodě

K těmto činnostem v průběhu existence rozrůstající se společnosti přibyly další specializace v oboru stavebnictví. Jedná se o tyto specializace:

  • řezání a vrtání stavebních konstrukcí
  • novostavba a oprava kamenných a betonových mostů
  • novostavba a oprava mostů pomocí ocelových tenkostěnných obloukových konstrukcí

V současné době má firma 12 stálých vyškolených zaměstnanců, v sezóně je počet rozšířen o 15 – 20 zaměstnanců. Za uplynulou dobu existence firmy mají zaměstnanci dostatečné zkušenosti s prováděním prací tohoto druhu a firma má dostatečné materiální i strojní vybavení pro tento druh prací. Odbornost dohledu je zajištěna samotným majitelem firmy, autorizovaným inženýrem (č.: 1004056; č.a.: 28158) v oboru Konstrukce a dopravní stavby.

Ing. Rostislav Mitrenga jednatel společnosti