Statické zajištění konstrukcí

Nabízíme:

 • Statické zajištění a zvyšování únosnosti objektů předpětím volnými kabely typu MONOSTRAND
 • Provádění vrtných prací jakékoli délky a průměru s vysokou přesností a citlivým přístupem ke konstrukci
 • Provádění kotvení konstrukcí pomocí chemických a mechanických kotev
 • Řezací a bourací práce
 • Sanace betonových konstrukcí
 • Stříkané betony a torkretáže
 • Diagnostika a průzkum staveb
 • Statické posouzení staveb
 • Provádění izolačních prací

Použití metody volných kabelů MONOSTRAND pro mostní konstrukce:

 • Kompletní provedení zvýšení zatížitelnosti včetně statického výpočtu.
 • Vysoká efektivnost metody s minimálním stavebním zásahem a minimálním omezením provozu.
 • Návrh variantních řešení pro opravy a rekonstrukce do nabídek a projektů.

Odbornost dohledu je zajištěna samotným majitelem firmy, který v oboru statického zajišťování objektů volnými kabely má dlouholeté zkušenosti.

 • Práce jsou prováděny vlastními vyškolenými pracovníky.
 • Dlouholetá zkušenost a znalost dané problematiky.